Yhteystiedot

Yhteystietomme:
Atstek
Juha Lindström
Isovainionkaari 26
35100 Orivesi
Puh. 045 325 6605
E-mail. jrk.lindstrom@elisanet.fi

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:155266 kpl

Sähkölaitteistojen kuntotutkimukset ja kuntoarviot

Sähkötekninen kuntotutkimus tai suppeampi ja pintapuolisempi kuntoarvio tarkoittaa kiinteistön sähkö- ja telejärjestelmien kunnon selvitystä ja siitä saatavaa kirjallista raporttia.

Kuntoarvion avulla voidaan suunnitella laitteiston pitkän tähtäimen kunnossapidon suunnittelua ja budjetointia.          Sähkölaitteiston kuntoa ja teknistä toimivuutta arvioidaan aistinvaraisesti, ainetta rikkomattomin menetelmin ja tarpeen mukaan pistokoemittauksin. Arviointi kohdistuu yleensä kiinteistön kaikkiin järjestelmiin. Kuntotutkimuksen yheydessä on mahdollista tehdä myös sähkölaitteiston lakisääteinen määräaikaistarkastus.

Kuntotutkimus on tarpeen suorittaa silloin, kun laitteiston kuntoa ei voida riittävän tarkasti selvittää kuntoarvion perusteella.                                                                                                                                                                                                                  Kun laitteistolle tehdään kuntotutkimus, siihen tehdään laajempia lisäselvityksiä ja tarkastuksia, kuten suunnitelma-asiakirjoihin tutustuminen, kohteen silmämääräinen tarkastus, erilaiset mittaukset ja tutkimukset sekä mahdollisesti näytteenottoja ja laboratoriotutkimuksia.

Kuntotutkimus ei ole vianetsintää vaan sen tarkoituksena on edistää laitteiston kunnossapitoa ja ohjata oikea-aikaisiin korjauksiin ja investointeihin selvittämällä mahdollisimman luotettavasti tutkittavan laitteiston nykyinen kunto ja toiminta eli missä elinkaarensa vaiheessa kiinteistön sähkötekniset järjestelmät ovat. Selvityksen perusteella laaditaan raportti siitä, mitä olemassa olevista laitteista ja järjestelmistä voidaan hyödyntää ja miten se käytännössä tapahtuu.

Kuntotutkimus voidaan tehdä koko laitteistolle tai tietylle osalle laitteistoa. Tehtävien laajuus ja sisältö määritellään kuntotutkimussopimuksessa. Kuntotutkimuksen yheydessä on mahdollista tehdä myös sähkölaitteiston lakisääteinen määräaikaistarkastus.

Kuntotutkimuksen tekemiselle saattaa olla myös kaupallisia perusteita, esim. kiinteistökauppa, jolloin sähkötekninen kuntotutkimus täydentää rakennusteknistä kuntotarkastusta. Kuntotutkimusta kevyempi vaihtoehto kunnossapitotarkastus tulee kysymykseen esim. asuntokaupan yhteydessä tai sellaisissa tilanteissa, joissa asunnon sähköasennusten kunto halutaan selvittää jostain muusta syystä.

Kuntotutkimus selvittää

-       laitteiston kunnon ja turvallisuuden view_image.aspx.jpg
-       toiminnalliset puutteet
-       vauriot, niiden syyt ja vaikutukset
-       tulevaisuudessa syntyvät vauriot
-       toimenpide-ehdotukset
-       tehtävien toimenpiteiden karkeat kustannusvaikutukset

Kuntotutkimus ei ole korjaussuunnitelma eikä korjaustyöselitys vaan niiden tekemiseen tarvitaan sähkösuunnittelijan tekemä kuntotutkimusraporttiin perustuva suunnitelma.