Yhteystiedot

Yhteystietomme:
Atstek
Juha Lindström
Isovainionkaari 26
35100 Orivesi
Puh. 045 325 6605
E-mail. jrk.lindstrom@elisanet.fi

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:155150 kpl

Sähkölaitteistojen käytön johto

Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä laitteistolle käytön johtaja kun sähkölaitteistoon kuuluu yli 1000 V nimellisjännitteisiä osia, esim. suurjännitteinen muuntamo. Tällä ei tarkoiteta pienjännitteisestä sähköverkosta syötettyjä laitteita, joissa itsessään on suurjännite.

Sähkölaitteistolle on nimettävä käytön johtaja myös silloin jos sen liittymisteho on yli 1600 kVA. Tällä tarkoitetaan kiinteistön tai yhtenäisen kiinteistöryhmän haltijan sähköliittymien liittymistehojen summaa.

Käytön johtaja on nimettävä koko sähkölaitteistolle, myös sen pienjännitteiselle osuudelle. Nimeäminen on tapahduttava kolmen kuukauden kuluessa sähkölaitteiston käyttöönotosta tai siitä kun käytön johtaja vaihtuu tai on estynyt hoitamasta tehtäväänsä muuten kuin lyhytaikaisen poissaolon, esim. kesäloman vuoksi.

Käytön johtajan on oltava ns. luonnollinen henkilö, jolla on siihen riittävä sähköpätevyys (pätevyystodistus).                       Sähkölaitteiston sivutoimisena käytön johtajana ei voi toimia yritys vaan käytön johtajaksi on aina nimettävä luonnollinen henkilö.

Sähkölaitteiston käytön johtamisesta tehdään laitteiston haltijan tai omistajan ja käytön johtajan kanssa aina erillinen sopimus, jossa määritellään molempien osapuolten vastuut, tehtävät ja velvoitteet. Lain mukaan käytön johtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuussäännöksiä ja käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastettuja tehtäviinsä.

Yrityksellä on vastuuvakuutus käytönjohtotoimintaan.